تعداد عنوان ها: 263
صنایع تبدیلی طیور
خانم زهرا عبادی؛ خانم سیما یاراحمدی
ایمنی شناسی
خانم طاهره موسوی
فرآورده های غیرتخمیری شیر
آقای وحید مفید؛ آقای محمدعلی احمدی آذر؛ آقای فرهاد فرهنود
اطلس درختان میوه
آقای حسن حاج نجاری
حاصلخیزی بیولوژیک خاک کلیدی برای استفاده پایدار از اراضی در کشاورزی
Lynette K.Abbott؛ Daniel V.Murphy؛ هادی اسدی رحمانی؛ احمد اصغر زاده؛ کاظم خاوازی؛ فرهاد رجالی؛ غلامرضا ثواقبی
راهنمای آفات، بیماریها و علف هرز سیب
آقای رئوف کلیلیی؛ آقای حسین میر کمالی؛ آقای حسین خباز جلفایی
راهنمای نوغانداری
رضاصورتی ؛ علیرضا بیژن نیا؛ معین الدین مواج پور؛ یوسف خیرخواه؛ محمد رضا بیابانی؛ افسانه مرات؛ بیژن فریور
تاثیر فناوری اطلاعات بر کشاورزی
آقای غلامرضا شریفی جهانتیغ؛ آقای محمدرضا عباسی؛ خانم فاطمه شریفی جهانتیغ
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه