تعداد عنوان ها: 156
مدیریت علف هرز شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)
دکتر مژگان ویسی؛ آقای مصطفی منصور قاضی
استفاده از گازاوزون برای کاهش آلودگی پسته به آفلاتوکسین و قارچهای مولدآن
دکتر منصوره میرابوالفتحی؛ آقای مهدی چیت ساز؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
ضوابط و دستورالعمل تولید نشای پیوندی سبزی و صیفی
دکتر سید حسن موسوی؛ دکتر رضا صالحی؛ آقای علی عصمتی؛ دکتر معصومه حبشی
مدیریت آفلاتوکسین و قارچهای مولد آن در فندق
دکتر منصوره میرابوالفتحی؛ آقای عبداله میر حسینی مقدم؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
ضوابط و الزامات اختصاصی در تولید مکانیزه نشای بادمجان
دکتر سید حسن موسوی؛ آقای علی عصمتی؛ دکتر معصومه حبشی
ضوابط و الزامات اختصاصی تولید مکانیزه نشای خیار
دکتر سید حسن موسوی؛ آقای علی عصمتی؛ دکتر معصومه حبشی
ضوابط و الزامات اختصاصی در تولید مکانیزه نشای فلفل
دکتر سید حسن موسوی؛ دکتر رضا صالحی؛ دکتر معصومه حبشی؛ آقای علی عصمتی
ضوابط و الزامات اختصاصی در تولید مکانیزه نشای گوجه فرنگی
دکتر سید حسن موسوی؛ دکتر رضا صالحی؛ آقای بهنام پاد؛ دکتر معصومه حبشی؛ آقای علی عصمتی
طرز تهیه ماریناد ماهی
خانم عظمت دادای قندی
روشهای حمل و نقل ماهیان گرم آبی
آقای قربان زارع گشتی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه