تولید قارچ دکمه ای خوراکی با استفاده از ضایعات کشاورزی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
قارچ های خوراکی
تعداد صفحات: 16
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 148
تعداد دریافت فایل: 163