فناوری تکثیر مصنوعی و پرورش اولیه لارو فیل ماهی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
شابک: 978-9645203465
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52254 به تاریخ 96/06/07 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,015
تعداد دریافت فایل: 506