تعیین جنسیت کاربردی در ماهیان خاویاری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
تعیین جنسیت ماهی
شابک: 978-9645203311
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 51955 به تاریخ 96/04/19 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 954
تعداد دریافت فایل: 971