دستورالعمل پرورش بچه ماهیان خاویاری

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : خانم مریم صالحی
کلیدواژگان / برچسب ها :
ماهیان خاویاری
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 28
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 376
تعداد دریافت فایل: 2,078