گونه های مستعد پرورش ماهی در قفس شمال

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
پرورش ماهی در قفس
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 1
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 293
تعداد دریافت فایل: 88