مناطق مناسب جهت استقرار قفس های دریایی با کمترین ریسک پذیری زیست محیطی

نوع رسانه: عکس
کلیدواژگان / برچسب ها :
پرورش در قفس
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 347
تعداد دریافت فایل: 93