معرفی ماهیان بومی و غیر بومی جهت پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی دریای خزر

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
دریای خزر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 263
تعداد دریافت فایل: 159