مکان نمایی محل های استقرار قفس شناور با استفاده از عوامل زیستی و غیرزیستی در منطقه جنوبی دریای خزر

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 361
تعداد دریافت فایل: 171