پرورش ماهی آزاد دریای خزر با استفاده از آب لب شور ساحلی در حوضچه های بتونی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
ماهی آزاد
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 8
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 411
تعداد دریافت فایل: 459