انگل های خارجی نشخوارکنندگان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نشخوار کنندگان
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1386

در این نشریه مخاطب با انواع انگل های خارجی دام اشنا شده وراهای پیشگیری از الودگی وهمچمین نحوه مبارزه با انگل های خارجی بیان شده است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 203
تعداد دریافت فایل: 371