پرورش بلدرچین ژاپنی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
طیور
کلیدواژگان / برچسب ها :
پرورش بلدرچین
تعداد صفحات: 43
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388

آشنائی با اصول پرورش بلدرچین آشنائی با اصول تولید جوجه یک روزه و مباحث تغذیه بلدرچین توضیح داده شده است .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 372
تعداد دریافت فایل: 644