پیوند در درختان میوه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
درختان میوه
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1387

در این نشریه مخاطب با انواع پیوند ، زمان و نحوه انجام آن ها ، انتخاب نوع پیوند مناسب برای هر درخت و شیوه علمی و درست انجام پیوند آشنا خواهد شد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 213
تعداد دریافت فایل: 1,130