معرفی و مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز شالیزار

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 195
تعداد دریافت فایل: 175