نکاتی که کمباین داران به هنگام برداشت گندم و جو باید رعایت کنند

نوع رسانه: اطلاعیه
کلیدواژگان / برچسب ها :
کمباینداران
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 183
تعداد دریافت فایل: 175