چگونه عوامل محیطی سبب پوکی دانه‌های برنج می‌شوند و برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1387
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 88
تعداد دریافت فایل: 58