مدیریت تلفیقی مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات میوه کشور

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 214
تعداد دریافت فایل: 308