خشک کن خورشیدی خانگی وراهکارهای افزایش کارآیی آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 83
تعداد دریافت فایل: 79