اهمیت شناخت و کاربرد روش آبیاری قطره ای در باغ های چای

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
چای
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 121
تعداد دریافت فایل: 68