چرخه زندگی شب‌پره شمشاد در جنگلهای شمال ایران Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae)

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
جنگل
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 124
تعداد دریافت فایل: 91