تب مالت

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

تب مالت یا بروسلوز از بیمار‌ی‌های مهم مشترک میان انسان و دام است. این بروشور به نشانه‌های بیماری و راه‌های کنترل آن در انسان و دام پرداخته است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 32
تعداد دریافت فایل: 37