هاری

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

هاری بیماری خطرناک و مشترک میان انسان و حیوانات است. در این بروشور به راه‌های انتقال ویروس، نشانه‌های بیماری در دام‌ها و راه‌های پیشگیری از وقوع بیماری در انسان و دام اشاره شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 21
تعداد دریافت فایل: 20