آشنایی با بیماری مشمشه

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1394

مشمشه بیماری است که از دوران کهن شناخته شده است و بیش‌تر اسب، الاغ و قاطر به آن مبتلا می‌شوند؛ البته این بیماری میان انسان و حیوانات مشترک است. در این بروشور ضمن تعریف بیماری، به مناطقی که وجود دارد، چگونگی انتقال آن، مخاطراتی که برای بهداشت عمومی دارد،نشانه‌ها، تشخیص، پیشگیری و کنترل بیماری پرداخته شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 14
تعداد دریافت فایل: 19