کیست هیداتید(هیداتیدوز)

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

این بیماری مشترک میان انسان و حیوانات از حدود2000 سال پیش در جوامع انسانی شناخته شده است. میزبان اصلی انگل بیماری سگ‌سانان و میزبان‌ واسط آن اکثر علف‌خواران، همه چیزخواران و انسان است. پیشگیری از این بیماری از نظر بهداشت عمومی و از جهت اقتصادی مهم و ممکن است. این بروشور ضمن معرفی بیماری، به راه‌های پیشگیری در حیوانات و انسان اشاره دارد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 37
تعداد دریافت فایل: 35