شناخت و مقابله با بروسلوز(تب مالت)

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1397

بروسلوز از بیماری‌های بسیار مهم مشترک میان انسان و حیوانات است که عامل آن طیف وسیعی از پستانداران اهلی و وحشی را مبتلا می‌کند. این بروشور به عامل بیماری، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی آن، راه‌های انتقال، نشانه‌های بیماری و راه‌های پیشگیری از آن پرداخته است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 26
تعداد دریافت فایل: 23