اطلاعیه- مقابله با سیل- هشدارهای بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور به آبزی‌پروران1398

نوع رسانه: اطلاعیه
موضوعات :
سیل
کلیدواژگان / برچسب ها :
سازمان دامپزشکی کشور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 40
تعداد دریافت فایل: 9