اقدامات امنیت زیستی و راه‌های کنترل و پیشگیری از انتشار تب برفکی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تاریخ انتشار: 1395

مبارزه با بیماری تب برفکی یکی از اولویت‌های سازمان دامپزشکی کشور است؛ چرا که این بیماری علاوه بر ایجاد درد و رنج برای دام‌ها زیان‌های اقتصادی زیادی را متوجه دامداران می‌کند. این نشریه اقدامات لازم برای پیشگیری از بیماری در دامداری‌های را بیان کرده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 17
تعداد دریافت فایل: 23