بیماری تب مالت

نوع رسانه: انیمیشن

تب مالت از نظر اقتصادی و بهداشت عمومی بیماری مهمی است؛ پیشگیری از وقوع بیماری در دام‌ها و رعایت اصول بهداشتی در برخورد با حیوانات و مصرف فرآورده‌های دامی، از کاهش تولیدات دامی و نیز بروز تب مالت در انسان پیشگیری می‌کند.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 59
تعداد دریافت فایل: 38