بیماریCCHF تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1394

تب کریمه- کنگو بیماری ویروسی حاد، مهم و مشترک میان انسان و حیوان است. برای آشنایی با این بیماری، مخازن ویروس، گروه‌های در معرض خطر، نشانه‌های بیماری، راه‌های از بین بردن ویروس در مواد غذایی، تشخیص بیماری، کنترل و درمان آن، این بروشور و دیگر رسانه‌های مرتبط با موضوع را مطالعه فرمایید.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 8
تعداد دریافت فایل: 11