آشنایی با مهم‌ترین بیماری‌های واگیر دامی و راه‌های پیشگیری و کنترل آن‌ها

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تاریخ انتشار: 1398

این نشریه‌ی ترویجی به بیماری‌های طاعون نشخوارکنندگان کوچک، ‌آبله، پلوروپنومونی واگیر بزان، تب برفکی، تیلریوز و کوکسیدیوز پرداخته است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 127
تعداد دریافت فایل: 127