نام برنامه: مدیریت مزارع کلزا- قسمت اول "مبارزه باآفات؛انتخاب تاریخ کاشت و رقم مناسب"

موضوعات :
دانه های روغنی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 179
تعداد دریافت فایل: 129