احیای جنگل‌های دو گونه بلوط ایرانی و وی‌ول با کمک باکتری‌های محلول‌کننده فسفات غیرآلی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
جنگل
کلیدواژگان / برچسب ها :
احیای جنگل
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 29
تعداد دریافت فایل: 13