معرفی نیازهای زراعی گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth )(گیاه زراعی جدید در شرایط تغییر اقلیم)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهان دارویی
نویسنده : مجید دشتی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 63
تعداد دریافت فایل: 99