ضوابط و دستورالعمل جمع‌آوری، نگهداری، فرآوری و حمل و نقل کود طیور

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

کود، یکی از عوامل بسیار مؤثر در انتقال عوامل بیماریزا در دام و طیوراست؛ از اینرو رعایت ضوابط بهداشتی در برخورد با کود حیوانات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این بروشور شما را با ضوابطی که در مرغداری‌ها لازم است رعایت شود آشنا می‌کند.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 36
تعداد دریافت فایل: 35