نقش دامپزشکی در مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تاریخ انتشار: 1398

پدافند غیر عامل شامل مجموعه اقداماتی است که بدون استفاده از جنگ‌افزار، خسارات ناشی از فعالیت دشمن را به حداقل برساند. این نشریه ضمن تعریف بحران، حادثه و فاجعه، نقش و برنامه‌های دامپزشکی را در برخورد با این موارد بیان کرده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 40
تعداد دریافت فایل: 11